POLITYKA ZWROTÓW

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, po prostu powiadom nas o swoim zamiarze zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania, a my zwrócimy Ci pieniądze, po otrzymaniu przedmiotu zwróconego do nas, w ciągu 10 dni od daty dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Ty użyłeś, z zastrzeżeniem poniższych warunków:
• W celu przetworzenia zwrotu, Towar należy zwrócić nam w stanie nienaruszonym, nienoszonym, nieuszkodzonym wraz z oryginałem dowodu zakupu (np.paragon fiskalny, faktura) oraz wypełnionym i podpisanym protokołem zwrotu towaru, tak szybko, jak to możliwe. wzór -> PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU
• Towar do chwili rozpatrzenia zwrotu jest Twoją własnością. Proszę obchodzić się z wszystkimi przedmiotami ostrożnie. Podczas przymierzania odzieży nie używaj niepotrzebnej siły i upewnij się, że nie nosisz makijażu, perfum / wody po goleniu lub dezodorantu, który może pozostawić zapach lub ślady.
• Obchodź się ze wszystkimi towarami z najwyższą starannością i upewnij się, że wysyłasz paczkę w sposób gwarantujący nieuszkodzenie Towaru.
• Ze względów bezpieczeństwa zalecamy ubezpieczenie przesyłki od wartości towaru i zachowanie wszystkich dokumentów dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zgubione podczas przesyłki zwrotnej.
• Użytkownik ponosi koszty zwrotu Towaru.

Nie będziemy w stanie zaakceptować zwrotu Towaru, jeżeli instrukcje nie były przestrzegane.
Nie jesteśmy w stanie dokonać zwrotu pieniędzy bez faktycznego odbioru towaru.

Wymiany można dokonać wyłącznie na inny rozmiar lub kolor tego samego produktu i nie są one gwarantowane. Twój zamienny przedmiot zostanie wysłany po otrzymaniu zwracanego oryginalnego przedmiotu.

 

Uprawnienie zwrotu nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

• świadczenia usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Nas, utraci prawo odstąpienia od umowy,

• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

• umów, których przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

REKLAMACJE

 

Jeżeli w ocenie Użytkownika, nabyty przez niego Towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny towaru), Użytkownik może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu powinien:

• odesłać towar z załączonym dowodem zakupu – paragonem na następujący adres: GRYWAN ul. Pienińska 25 ; 34-431 Ostrowsko. Towar winien zostać odesłany w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wykrycia wady oraz nie dłuższym niż 2 lata od dostarczenia mu reklamowanego towaru;
• przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego towaru.
• wskazać w oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określi,
na czym polega wada towaru.
• wskazać w oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Portal rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika dokonujemy, zgodnie z żądaniem Użytkownika naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Możemy odmówić żądaniu Użytkownika naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Przedstawione powyżej zasady postępowania reklamacyjnego nie naruszają dalej idących uprawnień Użytkownika przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w tym w zakresie odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny towaru