ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

REGULAMIN

 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (Zasadami ochrony danych) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży Zamówienie, a po jego zaakceptowaniu, postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla składanego Zamówienie.

 

Regulamin określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu internetowego (www.grywan.com) oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.

 

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już Zamówień.

 

KORZYSTANIE Z PORTALU

 

Umowa kupna produktów ( Towaru ) za pośrednictwem portalu Internetowego www.grywan.com zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem oraz firmą Grywan ( My, Nas, Nasz) . Kiedy mówimy o „Tobie” i „Twoim”, mamy na myśli Użytkownika portalu internetowego i nabywcę Towaru. Umowa taka będzie dalej zwana „Umową”.

 

Portal Internetowy www.grywan.com  jest prowadzony przez firmę Grywan z siedzibą w Ostrowsku, ul. Pienińska 25, 34-431 Waksmund, zarejestrowany w Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 735-220-01-09. Adres poczty elektronicznej: sklep@grywan.com, zwanym dalej Sprzedawcą.

 

Dokonujesz zakupu Towaru od Nas za pośrednictwem portalu internetowego, składając ofertę zakupu produktu („Zamówienie”), poprzez etapowy proces:
• Dodanie produktu do koszyka
• Wprowadzenie danych logowania
• Wprowadzenie szczegółów adresu dostawy
• Wprowadzenie danych adresu rozliczeniowego
• Potwierdzenie zamówienia

 

Zamówienie stanowi jedynie ofertę zakupu od Nas Towaru i nie stanowi wiążącej umowy, dopóki nie zostanie przez nas zaakceptowane. Po otrzymaniu Zamówienia wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail podany w procesie składania Zamówienia.
Ten e-mail z potwierdzeniem zamówienia będzie zawierał numer Zamówienia, szczegóły dotyczące zamówionego towaru i kosztorys dostawy. Pamiętaj, że ten e-mail służy wyłącznie do potwierdzenia otrzymania Zamówienia i nie oznacza akceptacji przez nas żadnych ofert zakupu Towaru.
Musimy otrzymać pełną płatność ceny Towaru, zanim będziemy mogli zaakceptować jakiekolwiek oferty. Jeśli zdecydujesz się zapłacić kartą kredytową lub debetową, przetworzymy płatność w momencie przygotowywania Towaru do wysyłki.

 

Złożona przez Ciebie oferta zakupu produktu zostanie uznana przez nas za przyjętą tylko wtedy, gdy wyślemy Ci ten produkt i wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją o wysyłce Zamówienia, która zawiera szczegółowe informacje o produkcie. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek ofert w zamówieniu przed akceptacją. Jeśli produkt nie jest dostępny, podamy szczegóły niedostępnego produktu w wiadomości e-mail z wysyłką Zamówienia. Produkt, który nie jest dostępny, nie będzie uwzględniony w Umowie dotyczącej produktu, który jest wysyłany.

 

W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia poinformujemy o tym fakcie Użytkownika poprzez podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymaliśmy Zamówienie. W takim przypadku dokonamy niezwłocznie zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone)

 

Wszystkie ceny i opłaty na portalu podane są w walucie złoty polski i zawierają podatek vat. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

Opłaty za dostawę zostaną naliczone na podstawie wybranego adresu dostawy, które zostaną wyświetlone w procesie zamówienia.

 

W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT, należy w chwili złożenia zamówienia w rubryce „Uwagi do zamówienia” przesłać stosowną informację oraz dokładne dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury vat.

 

Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić obowiązek zapłaty przez Użytkownika cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu sprawdzenia opłat związanych z odprawą celną oraz związanymi z nią kosztami Użytkownik proszony jest o kontakt z lokalnym Urzędem Celnym.

 

Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu ( paragon lub faktura Vat)

 

W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, o czym poinformujemy Użytkownika drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

Staramy się mieć pewność, że wszystkie informacje na portalu, w tym opisy naszych produktów i podane ceny, są zawsze dokładne i poprawne. Jednak zdarzają się błędy. Postaramy się usunąć wszystkie błędy informacyjne w portalu tak szybko, jak to możliwe, a jeśli uznamy, że taki błąd wpłynął na zakup Towaru, postaramy się o tym powiadomić.
Ponieważ jednak podejmiemy te kroki, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w portalu.

 

Należy pamiętać, że kupowanie odzieży i akcesoriów przez Internet zapewnia inne wrażenia zakupowe niż zakup w sklepie. W szczególności musisz wiedzieć, że:
Kolory wyświetlane dla towarów w witrynie zależą od wielu czynników, w tym ustawień wyświetlania;
Wszystkie rozmiary i wymiary są przybliżone;
Wszystkie towary zależą od dostępności – możemy nie być w stanie dostarczyć Zamówienia;
Wszelkie szacunki dostawy podane na stronie internetowej lub przez e-mail są jedynie szacunkami;
Towary i promocje oferowane na stronie internetowej mogą nie być dostępne w sklepie stacjonarnym i odwrotnie.
Jesteś odpowiedzialny za to, aby twoje dane logowania, hasło i wszystkie inne dane dotyczące twojego konta pozostały poufne przez cały czas.

 

DOSTAWA

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp.z.o.o.
Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy zakupionego Towaru oraz wagi i wielkości Towaru.
Towar wysyłamy w terminie do 7 dni roboczych.
W przypadku zamówień specjalnych produktu, według specyfikacji Użytkownika, termin realizacji oraz dostawy zamówienia jest ustalany indywidualnie w procesie składania zamówienia droga mailową.

 

POLITYKA ZWROTÓW

 

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, po prostu powiadom nas o swoim zamiarze zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania, a my zwrócimy Ci pieniądze, po otrzymaniu przedmiotu zwróconego do nas, w ciągu 10 dni od daty dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Ty użyłeś, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

 

W celu przetworzenia zwrotu, Towar należy zwrócić nam w stanie nienaruszonym, nienoszonym, nieuszkodzonym wraz z oryginałem dowodu zakupu (np.paragon fiskalny, faktura) oraz wypełnionym i podpisanym protokołem zwrotu towaru, tak szybko, jak to możliwe. Wzór -> PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU

 

Towar do chwili rozpatrzenia zwrotu jest Twoją własnością. Proszę obchodzić się z wszystkimi przedmiotami ostrożnie. Podczas przymierzania odzieży nie używaj niepotrzebnej siły i upewnij się, że nie nosisz makijażu, perfum / wody po goleniu lub dezodorantu, który może pozostawić zapach lub ślady.

Obchodź się ze wszystkimi towarami z najwyższą starannością i upewnij się, że wysyłasz paczkę w sposób gwarantujący nieuszkodzenie Towaru.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy ubezpieczenie przesyłki od wartości towaru i zachowanie wszystkich dokumentów dostawy.

Użytkownik ponosi koszty zwrotu Towaru.

Nie będziemy w stanie zaakceptować zwrotu Towaru, jeżeli instrukcje nie były przestrzegane.

 

Wymiany można dokonać wyłącznie na inny rozmiar lub kolor tego samego produktu i nie są one gwarantowane. Twój zamienny przedmiot zostanie wysłany po otrzymaniu zwracanego oryginalnego przedmiotu.

 

Uprawnienie zwrotu nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
· świadczenia usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Nas, utraci prawo odstąpienia od umowy,
·umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
·umów, których przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

 

Jeżeli w ocenie Użytkownika, nabyty przez niego Towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny towaru), Użytkownik może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu powinien:

• odesłać towar z załączonym dowodem zakupu  na następujący adres: GRYWAN ul. Pienińska 25 ; 34-431 Ostrowsko. Towar winien zostać odesłany w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wykrycia wady oraz nie dłuższym niż 2 lata od dostarczenia mu reklamowanego towaru;
• przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego towaru.
• wskazać w oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określi na czym polega wada towaru.
• wskazać w oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Portal rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika dokonujemy, zgodnie z żądaniem Użytkownika naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Możemy odmówić żądaniu Użytkownika naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Przedstawione powyżej zasady postępowania reklamacyjnego nie naruszają dalej idących uprawnień Użytkownika przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w tym w zakresie odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny towaru

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe użytkowników Portalu Internetowego, są zbierane i przetwarzane przez firmę Grywan w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych z Portalem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Portal Internetowy oraz Użytkowników dokonujących rejestracji, są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna.  Dane osobowe użytkowników Portalu Internetowego nie są w żadnym przypadku sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL).

Jako Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Portal, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 28 RODO. Przetwarzając dane osobowe zwracamy szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Portalu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): ochronadanych@grywan.com wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Portalu występującego z takim żądaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grywan z siedzibą w Ostrowsku, ul. Pienińska 25, NIP 735-220-01-09, REGON 492946865

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

• wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym www.grywan.com – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez firmę Grywan w ramach zawieranych z Państwem umów.
• finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
• obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Grywan, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
• prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Grywan przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
• w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
• marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Grywan, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w siedzibie firmy Grywan lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@grywan.com . Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

 

Te uwagi i zastrzeżenia regulują korzystanie z portalu internetowego, dostępnego pod adresem www.grywan.com („portal”), która jest oferowana przez firmę Grywan („My”, „Nas” i „Nasz”). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej były zawsze dokładne i pomocne. Nie możemy jednak ostatecznie zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji i nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub poleganie na nich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych z nami w jakiejkolwiek dalszej umowie, którą możemy zawrzeć z Tobą na piśmie. Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała poprawnie przez cały czas, ale nie udzielamy żadnych gwarancji co do dostępności lub dostępności strony internetowej i (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zawiadomieniach i zastrzeżeniach) nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.

 

Prawidłowe korzystanie z Portalu Internetowego wymaga (minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego):
dostępu do sieci Internet;

• stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych;
• posiadania łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s;
• w celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.

Dla prawidłowego działania Portalu Internetowego konieczne jest, aby systemy teleinformatyczne Użytkownika miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.

 

Każdy link (czy to łącze hipertekstowe, czy inne urządzenie odsyłające) użyty na stronie internetowej jest udostępniany wyłącznie dla użytku i wygody odwiedzającego. Link nie oznacza naszego poparcia ani rekomendacji i nie oznacza, że mamy jakiekolwiek powiązania z połączoną witryną. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek witryn internetowych, które mają linki do tej witryny, ani za prawne konsekwencje zawarcia przez Ciebie jakichkolwiek umów ze stronami trzecimi, które udostępniają te połączone strony internetowe, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki , koszty lub odpowiedzialności poniesionej przez Ciebie w wyniku tego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, koszty.

 

Jeśli jesteś konsumentem, żadne z powyższych wyłączeń nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej i wartość firmy w treści tej witryny internetowej lub z nią związane należą do nas lub do naszych dostawców.
W szczególności wyświetlane znaki towarowe są zarejestrowane i żadne z postanowień niniejszych warunków ani witryny internetowej nie powinno być interpretowane jako udzielenie w sposób dorozumiany, lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek ze znaków towarowych bez naszej zgody.

 

Zabrania się pobierania zdjęć ze strony portalu internetowego www.grywan.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
Zabrania się reprodukcji części lub całości zawartości strony internetowej w jakiejkolwiek formie. Zabrania się kopiowania lub w inny sposób włączania lub przechowywania w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej, elektronicznym systemie wyszukiwania, publikacji lub innych pracach jakiejkolwiek zawartości strony internetowej w jakiejkolwiek formie (papierowej, elektronicznej lub innej). Zabrania się umieszczania w ramkach lub linków do strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez naszej wyraźnej zgody.

 

Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.

 

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Portalu lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
Doręczenie zmian Regulaminu Użytkownikom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Głównej Portalu Internetowego oraz w inny, wybrany sposób zapewniający zapoznanie się przez Użytkowników z tymi zmianami. Utrzymanie powyższej informacji na Stronie Głównej Portalu Internetowego nastąpi przez okres nie krótszy niż 14 dni roboczych. Ponadto, Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w Portalu Internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu w Portalu Internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu.
W przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Portal w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy będzie sąd powszechny, którego właściwość miejscowa i rzeczowa określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopad 2020 roku.

 

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Portalu Internetowego -> REGULAMIN